Sinir Sıkışması Nedir ?

Sinir sıkışması bir sinirin çevresindeki kemik, kıkırdak, kas veya tendon gibi dokular tarafından oluşturulan basınç nedeniyle meydana gelen durumdur.

Bu baskı etkisi sonucunda sinir fonksiyonları olumsuz yönde etkilenir ve ağrı, karıncalanma, uyuşma ya da güçsüzlük gibi belirtiler meydana gelebilir.

Birçok tipte sinir sıkışma sendromu mevcuttur. Bu tiplendirme etkilenen sinir ve bölgeye göre gerçekleştirilir. En sık karşılaşılan sinir sıkışma sendromları şu şekildedir:

Kapral Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu en sık görülen sinir sıkışmasıdır. Median sinir adı verilen yapının el bileği çevresinde sıkışması sonucu meydana gelir.

Bu sinir kolun üst bölümlerinden başlayarak baş parmağa kadar uzanım gösterir.

Bilekten geçiş noktası karpal tünel adı verilen bir yapı içerisinden olur. El bileğinde meydana gelen ödem gibi nedenler tünel içerisinden geçen sinir üzerinde bir ekstra basınç oluşturur ve bu durum zaman içerisinde karpal tünel sendromu gelişimi ile sonuçlanabilir.

Sinir Sıkışması Belirtileri Nelerdir?

Sinir sıkışması sonucu oluşan belirtiler etkilenen bölgeye göre değişkenlik gösterebilir. Boyun bölgesinde meydana gelen sinir sıkışması genellikle omuza doğru yansıyan ağrı şeklinde ortaya çıkar. Servikal radikülopati olarak isimlendirilen bu durumda ağrıya ek olarak birçok belirti daha oluşabilir:

▪ Boyun, omuz ve kollarda yanma şeklinde ağrı
▪ Baş hareketleri ile ağrının şiddetinde değişiklik oluşması
▪ El bileği ve parmaklarda karıncalanma
▪ Kol ve omuz bölgesindeki kaslarda güçsüzlük
▪ El, kol veya omuz bölgesinde his kaybı oluşması

En sık sinir sıkışması rahatsızlığı olan karpal tünel sendromu kadınlarda daha sık ortaya çıkan bir durumdur. Bu sendromun gelişmesi ile birlikte özellikle geceleri kötüleşen el ve kol ağrısı belirtisi oluşabilir. Ağrıya ek olarak elektriklenme, güçsüzlük veya nesneleri kavrama gibi hareketler ile ilgili çeşitli şikayetler hastalık tablosuna eklenebilir. Karpal tünel sendromu belirtileri gelip geçici bir özellik gösterir. Sinir sıkışmasının zaman içerisinde şiddetlenmesi sonucu şikayetlerin ortaya çıkma ve devam etme süresinde bir artış meydana gelebilir.

Nedenleri

▪ Şeker hastalığı
▪ Romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar
▪ Tiroid fonksiyon bozuklukları
▪ Tümör ya da kistlerin direkt olarak baskı yapması
▪ Gebelik veya menopoz
▪ Obezite
▪ Konjenital (doğuştan gelen) defektler
▪ Sinir hastalıkları

Sinir Sıkışması Tedavisi

Sinir sıkışması tedavisi cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi olmak üzere temelde 2 ana gruba ayrılır. Cerrahi dışı tedavi yöntemleri ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri ve fizik tedavi uygulamalarıdır. Ağrıyı tetikleyen hareketten kaçınmak, ev ve işyerinde ergonomik çalışma koşullarını sağlamak veya şikayetleri kötüleştiren işler yerine farklı görev tanımı olan işleri tercih etmek, sinir sıkışmasının kontrol altına alınabilmesi için yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri arasında yer alır. Obezite gibi nedenlerle oluşan sinir sıkışmasında vücut ağırlığının azaltılması şikayetlerin iyileştirilmesine katkı sağlayabilir.

Fizik tedavi uygulamaları hastaların etkilenen bölgesindeki esneklik, güç ve hareket açıklığının arttırılmasını hedefler. Bu uygulamalar ile aynı zamanda ağrı ve uyuşukluk gibi belirtilerde de iyileşme sağlanabilir. Uzuvlarda meydana gelen bazı sinir sıkışması vakalarında geceleri
uykudayken farkında olmadan yapılacak zorlayıcı hareketlerin önlenmesi adına atel uygulamaları fayda sağlayabilir. Non-steroid anti inflamatuarlar veya kortikosteroid türevi ilaçlar, sinir sıkışması olan kişilerde hekimler tarafından reçetelendirilen ilaçlar arasında yer alırlar. Bu ilaçlar sinirin sıkıştığı bölgedeki ödemin azalmasına ve iltihaplanmanın baskılanmasına destek olur.