Pulmoner Rehabilitasyon

Pulmoner rehabilitasyon; kronik solunum hastalığı olan kişilerin fiziksel ve psikolojik durumlarını geliştirmek ve uzun dönem sağlığı geliştirme davranışına katılımı artırmak için tasarlanan, detaylı bir hasta değerlendirmesi ve bunu takiben egzersiz eğitimi, eğitim ve davranış değişikliğini içeren fakat bununla sınırlı olmayan, hastaya göre tasarlanmış tedavilere dayanan kapsamlı bir müdahaledir.

Kronik solunum hastalarının fiziksel, emosyonel durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı geliştirici kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, eğitim ve davranış değişikliği geliştirme gibi yaklaşımları içeren, kapsamlı bir uygulamadır.

Kimler Pulmoner Rehabilitasyon Almalıdır ?

Pulmoner Rehabilitasyon; azalmış fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesi ile ilişkili solunumsal semptomlara sahip tüm hastalar için yararlıdır.

Aşağıdaki rahatsızlıklardan herhangi birine sahipseniz kurumumuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Obstrüktif akciğer hastalıkları

• Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları
• Astım
• Kronik Bronşit
• Amfizem
• Bronşektazi
• Kistik Fibrozis

Restriktif Akciğer Hastalıkları

• İnterstisyel akciğer hastalıkları (Pulmoner fibrozis)
• Sarkoidosis
• Romatizmal akciğer hastalıkları
• Kollajen vasküler akciğer hastalıkları
• Pneumokonyoz
• Kifoskolyoz
• Ankilozan Spondilit
• Ciddi obesite
• Poliomiyelit

Diğer Durumlar

• Pulmoner vasküler hastalıklar
• Pre. ve post-operatif akciğer rezeksiyon cerrahileri
• Akciğer transplantasyonları
• Mesleki veya çevresel akciğer hastalıkları
• Azalmış egzersiz toleransı ve yorgunluk durumlarında
• Solunum zorluğunda
• Sigara bırakılmasında ve sigara öyküsü olanlarda

Tedavi haricinde uygulanacak eğitim ve takviyeler

• Sağlık için davranış değişikliğine rehberlik etmek
• Kişisel yönetim
◦ Oksijen tedavisi
◦ Sigaranın bırakılması
◦ Beslenme
◦ Egzersiz eğitimi
◦ İlaçlar