Parkinson Rehabilitasyonu

Parkinson hastalığı hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertleşme, istirahat sırasında titremeler ve denge bozuklukları ile karakterize bir hastalıktır.

Bu temel bulgular dışında fleksiyon postürü, mimiklerde azalma, diz artri, yürürken kol salınımı kayıpları, demans, uyku bozuklukları, koku almada zorluklar gibi ikincil belirtiler de vardır.

Hastalık için genetik ve çevresel faktörler birlikte sorumlu tutulmaktadır. Medikal tedavi hastalığın motor semptomlarını kontrol altına alırken rehabilitasyon yaklaşımları ise hastaların yaşam kalitesini ve fonksiyonel kapasitelerini iyileştirmek açısından önemlidir.

Her hastaya göre bireysel program hazırlanarak tedavide süreklilik hedeflenmelidir.

Tedavide Yapılanlar

• Aeorobik (solunum) egzersizleri
• Denge ve koordinasyon egzersizleri
• Dikkat yoğunlaştırma egzersizleri
• İş uğraşı tedavisi
• Eklem hareket açıklığı egzersizleri
• Elektroterapi