Nöral Terapi

İnsan bedeni 500.000 km’ye varan elektriksel ileti ağına sahip bir sistemdir. Bu ileti ağı vücudumuzdaki tüm sistemler ve maruz kaldığımız çevresel faktörler ile ilgili sürekli bilgi toplar, bu verileri değerlendirir ve vücudumuzun yaşamsal denge mekanizmalarını ve sağlık durumunu sürdürmeye yönelik cevaplar üretir.

İyileşmenin doğal seyrinde gelişmediği daha önce geçirilen hastalıklar, kazalar, aşırı stress, beslenme solunum vb yollarla toksik yüklenme gibi durumlarda bu ileti ağının kendisi de hastalanmakta, düzensiz ve bozuk hale gelmektedir. Nöralterapi vücutta çok geniş fonksiyon ve dağılımı olan nörovejetatif sinir sisteminin uyarılmasını ve düzenlenmesini sağlar. Nöralterapi lokal anestezik madde kullanılarak yapılan düzenleme tedavisidir.

Nöralterapide özellikli yerlere uygulanan lokal anestezik enjeksiyonu ile kan dolaşımı, lenf dolaşımı ve sinirsel veri dolaşımı düzenlenebilir.

Bir dokunun kan dolaşımı iyileştirildiğinde o doku beslenir; lenfatik dolaşım artınca doku artık madde ve toksinlerden arındırılır yani temizlenir ve sinir iletisi artan, düzenlenen doku ise bilgiyi alabilir,değerlendirebilir ve yanıt oluşturabilir hale gelir.

Dolasıyla, beslenen temizlenen ve düzenli komut alan dokunun ve sistemin kendini yenileme ve iyileştirme kapasitesi artar.

Tedavi Edilen Hastalıklar

1- Migren ve baş ağrılarının tedavisi
2- Boyun, sırt ve bel ağrıları
3- Bel ve boyun fıtıklarında ağrının giderilmesi, fonksiyonel iyileşmenin sağlanması
4- Eklem hastalıkları (menisküs lezyonları, erken evre eklem kıkırdak bozukluklarında tedavide iler evre hastalarda ağrı ve hareket kısıtlılığıyönetiminde, sporcu yaralanmaları)
5- Sinir basısına bağlı oluşan ağrılarıve fonksiyon kısıtlılıklarının tedavisi
6- Romatizmal hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak, akut alevlenmelerde eklem şikayetlerinin yönetiminde
7- Fibromiyalji (yaygın kas ağrıları), devamlı yorgunluk hissi ve halsizlik tedavisi
8- Bağırsak hastalıklarının tedavisi, irritabl kolon sendromu, kronik kabızlık
9- Yüz felci tedavisinde
10- Spor yaralanmaları tedavisi
11- Vücudun toksinlerden arındırılması
12- Anti-aging (yaşlanmanın önlenmesi)

Uygulama sırasında kullanılan ince ve küçük iğneler sayesinde işlem sırasındaki ağrı ve rahatsızlık hissi en aza indirilmektedir.
Seanslar tercihen 3-7 gün aralıklı olarak düzenlenir. Tedavi seans sayısı ve içeriği; her bireyde fonksiyon bozukluğuna veya hastalığa neden olan genetik ve çevresel özellikler ve şikayetleri farklı olduğundan her hastada farklıdır. Tedaviye yanıt daha önce geçirilen hastalıklar, mevcut hastalığın şiddeti, vücutta bulunan bozucu alanların sayıca fazla olması, beslenme bozuklukları alışkanlıklar, duygusal ve düşünsel yapı vb. nedeni ile hastaların iyileşme kabiliyetlerinin farklı olması nedeniyle bireyler arasında farklı hız ve düzeyde olabilmektedir. Bu iyileşme kabiliyeti bireyin tedaviye yanıt kapasitesi olarak tanımlanabilir.

Bu nedenle kronobiyolojik öykü olarak tanımlanan özel bir hastalık öyküsü ile değerlendirme başlar. Çünkü hastalığın ortaya çıkışı ile aynı zamana denk gelen olaylar arasındaki zamansal ve nedensel ilişki çok önemlidir.

Kronik ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde etkili bir yöntem olan nöral terapinin kaç seans ve ne kadar zaman aralığı ile uygulanacağı bireye özel olarak tanımlanmaktadır.