Mezoterapi Tedavisi

Mezoterapi uygulaması ismini embriyolojik mezoderm tabakasından alır. Çünkü uygulama ile mezoderm kökenli doku ve organlarda tedavi edici etkiler sağlanabilmektedir. Embriyolojik mezoderm tabakasından ise cildin orta tabakası, yağ dokusu ve kas iskelet dokusu gelişmektedir.

Mezoterapi uygulamasında problemin tedavisine uygun farmakolojik maddeler tedavi edilecek bölgede işleme özel derinliğe ulaşmayı sağlayan (2mm-4mm-6mm-13mm uzunlukta, oldukça ince) mezoterapi iğneleri ile enjeksiyon yolu ile uygulanır.

Tedavide kullanılan ilaçların ağızdan, kas içi veya damar içi uygulanmaları sonrasında etki sağlayabilmeleri yeterli kan plazma yoğunluğuna ulaşabilmesine bağlıdır. İlacın etken maddesinin kan düzeyi ise karaciğer, böbrek yoluyla metabolize edilmesi ve atılması yoluyla zamanla azalır. Bu süreç kişiden kişiye (emilim, metabolizmada farklılıklar ve kullanılan moleküle bağlı olarak) değişkenlikler gösterir.

İlaçtan istenenen etkinin tıbbi olarak ihtiyaç duyulan süreyle sağlanması için bu süre boyunca ilacın düzenli kullanımı gereklidir. Bu nedenle reçetede ilacın belli dozlarda belli sürelerde kullanımı önerilir. Kronik patolojlerde bölgesel dolaşım bozuklukları da geliştiğinden tedavi edici moleküllerin sorunlu bölgeye ulaşması zorlaşır.

Bu durum istenen tıbbi etki için daha fazla miktar ve daha uzun süre ilaç kullanımı ya da dolaşım sorunu mevcut ise buna rağmen istenen etkinin sağlanamaması ile sonuçlanır. Belirtilen yollarla alınan ilaçlar diğer organları da bir ölçüde etkileyerek istenmeyen yan etkiler ortaya çıkarabilmektedir. Mezoterapi uygulamasında düşük dozda etken madde ile sorunun olduğu bölgede daha uzun süre ve daha yoğun konsantrasyonlar sağlanabilinirken, sistemik yan etki riski de azalmaktadır. İntravenöz, intramüsküler, subkutan, intradermal uygulanabilen ilaçların hepsi mezoterapi amaçlı kullanılabilir.

Mezoterapi Uygulama Amaçları ve Alanları Nelerdir ?

Ağrı tedavisi, spor yaralanmaları, romatizmal eklem hastalıkları
Periferik sinir tuzaklanmaları
Postoperatif ağrı, şişlik, hareket kısıtlılıklarının yönetimi
Huzursuz bacak sendromu
Saç dökülmeleri ve saç kalitesinde azalma
Yüz ve boyun gençleştirmede mezoterapi (biorejuvenasyon)
Selülit ve bölgesel incelme (lipoliz) mezoterapisi
Melazma ve leke mezoterapi
Stria ve skar mezoterapisi
Mikrobotoks (mezotoks) ile ince çizgi ve kırışıklık tedavisi

Mezoterapi uygulamaları için problemin ne olduğuna, derecesine, allerji öyküsüne göre hazırlanacak karışımın içeriği ya da seçilecek uygulamaya hazır karışımın içeriği değişmektedir. Uygulamayı yapacak hekimin değerlendirmesi sonrasında bireye ve probleme özgü bir protokol oluşturulmaktadır.
• Estetik mezoterapi uygulamalarında değişmekle beraber 4 -8 seans, ağrı mezoterapisinde 3-6 seans arasında planlamalar yapılmaktadır.
• Seanstan sonra uygulama yapılan bölge 24-48 saat, banyo- kese-güneşlenme –kaşıma- kozmetik ürün uygulaması vb. fiziksel ve kimyasal tahrişten korunmalıdır
• Şişlik, kızarıklık ve morluklar gelişebilir, soğuk kompres uygulanarak en aza indirilebilir. Genellikle 2-5 gün içinde iyileşme olur.
• Özellikle lipoliz, selülit, dolaşım problemlerine yönelik mezoterapi uygulamaları sonrası dar kıyafetler giyilmemelidir.
• Enfeksiyon gelişme ihtimalini en aza indirmek için hijyene ve doktorun talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır ve enfeksiyondan şüphelenildiğinde doktor derhal bilgilendirilmelidir.
• Her seans sonrası 48 saat tedavi gören bölgeyi zorlayacak hareketlerden kaçınmalıdır.

Mezoterapi diğer ağrı tedavi yöntemleri ve estetik uygulamalar ile kombine edilebilir, yan etkileri doğru tıbbi yaklaşımla oldukça sınırldır. Klinik ve estetik sorunların çözümünde oldukça etkin bir geleneksel tıp uygulamasıdır. Ülkemizde mezoterapi tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmelik ile Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları kapsamına alınmış, yöntemin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinde eğitim almış hekimler ve kapsamı estetik mezoterapi uygulamalarını içeren branş hekimleri tarafından uygulanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır.