Kireçlenme Tedavisi

Kıkırdak eklem yüzeyini kaplayan dokudur. Kan damarı içermediği için kıkırdak zarından geçirgenlik yoluyla veya eklem boşluğundaki sinovyal sıvı ile beslenir. Bu yapısal özellikler eklem fonksiyonu için çok önemli olan eklem kıkırdağının kendine özgü mekanik özelliklerini ve dayanıklılığını sağlar. Bu şekilde maruz kaldığı baskı,yük, gerilme ve sürtünme tarzı kuvvetlere karşı yapısal özelliklerini koruyabilir. Kıkırdak dokuda sürekli yıkım; yapım- onarım süreçleri mevcuttur.

Maruz kaldığı aşındırıcı etkilerin yapım mekanizmalarını aşacak yoğunlukta ve süreklilikte hasar oluşturması, yaşlanma ile birlikte yapım- onarım mekanizmalarında azalma- yavaşlama, kıkırdak hücrelerinin beslenmesini sağlayan jel kıvamındaki temel maddenin asidoz veya bağ dokunun toksik yüklenmesi nedeni ile bozulması sonucu kıkırdağın yenilenememesi sonucu yapısı bozulur.

Bu sürece osteoartrit ( halk arasında kireçlenme ) adı verilir. Yaş ve yüklenme ile ilişkili bir durum olduğu için, nüfusta yaşlı ve kilolu birey sayısı arttıkça bu hastalık nedeniyle günlük ve mesleksel aktivitelerinde kısıtlanan kişilerin sayısı önemli ölçüde artmaktadır. Osteoartrit ( kireçlenme ) tipik olarak eklem kıkırdağındaki ilerleyici hasar ve eklem çevresindeki yapılarda meydana gelen değişikliklerden kaynaklanır. Belirtiler yavaş yavaş ve ataklar halinde ortaya çıkar. Bu aşınma ve yıpranma, etkilenen eklemde ağrıya, hareket kısıtlılığına ve eklemde şişlikle seyreden alevlenme ataklarına neden olan şeydir.

Eklem çevresi yumuşak dokularda sürekli şişlik, osteofitler (daha çok kemik dikeni olarak bilinen kemiğin aşırı büyümesi) , eklem çevresi bağlarda zayıflık ve eklem şeklinin, diziliminin bozulması ve kasların zayıflaması gibi bulgular da gelişebilmektedir.

Osteoartrit ( kireçlenme ) en sık diz , kalça veya omurga gibi vücut ağırlığını yer çekimine karşı taşıyan eklemlerde gelişmekle beraber meslek ve hobi veya sportif faaliyetler için tekrarlayıcı aktivite ve yüklenmeye maruz kalan, daha önce travma nedeni ile akut kıkırdak hasarı gelişmiş olan eklemlerde de osteoartrit gelişebilmektedir.

Osteoartrit ( kireçlenme ) tedavisinde hedefler ağrıyı kontrol etmek, hareket kısıtlılığını azaltmak, eklem çevresi kas gücünü artırmak,eklem çevresi bağları güçlendirmek, kıkırdak yıkımını durdurmak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktır.

Osteoartrit ( kireçlenme ) belirtilerini yönetmek, yaşam kalitesini artırmak ve hastalığın ilerlemesini durdurmak için tedavi yaklaşımı her bireyin sosyal, mesleksel, fiziksel özelliklerine ve hastalığın aşamasına göre değişmektedir. Dolayısı ile tedavi yaklaşımında artık bir çok seçenek olmakla birlikte; en doğru tedavi osteoartrit hastasına yönelik tedavi değil, sizin osteoartritinize yönelik tedavidir, zira her birey genetikyapısı, fiziksel, ruhsal, tıbbi geçmişi ile eşsizdir.

Şikayetlerin kontrolünü sağlamaya ve eklem hasarını durdurmaya yönelik medikal tedavi ve fonksiyonel gıda takviyeleri, bağ doku kalitesini artırmaya yönelik beslenme önerileri ve alışkanlıkların düzenlenmesi

• Bireysel egzersiz reçetesi, vücut ağırlığı kontrolü, ergonomik düzenleme ve eklem koruyucu destekler
• Eklem koruma teknikleri
• Tamamlayıcı, geleneksel, alternatif tedaviler
• Eklem içi viskosupplemantasyon (erken evre hastalarda)
• Proliferatif tedaviler (proloterapi; PRP gibi otolog materyaller, hazır enjektabl proloterapi preparatları, ozon, PRP + ozon)
• Rejeneratif tedaviler (SVF- yağ doku kaynaklı mezenkimal kök hücre tedavisi)
• Fizik tedavi
• Cerrahi