IV Terapi

IV beslenme tedavisi yeni bir kavram değildir; seksenlerin başından itibaren gündeme gelmiştir.

Ağızdan alınan vitaminlerin ve mikro besinlerin önemli bir kısmı sindirim, emilim, dağıtım aşamalarında elimine olur. Endüstriyel tarım ve hayvancılık uygulamaları ve doğal çevremizin (su,toprak) değişimi ile tükettiğimiz gıdaların niteliği giderek azalmaktadır.

Ayrıca stressli yaşam ve kötü beslenme alışkanlıkları nedeni ile çoğumuzda yeme –içme yoluyla aldığımız gıdaların vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayacağımız şekilde sindirimi ve emilimi basamaklarında da sorunlar mevcuttur. Paradoks olarak günümüz insanı, vücudunda yaşamsal işlevlerini ve sağlık durumunu sürdürmek için avcı toplayıcı toplum bireylerinin vücuduna göre daha fazla nutrisyonel içeriğe ihtiyaç duymaktadır.

Bu nedenle market raflarından sepete doldurduğumuz gıdalar veya fonksiyonel gıda takviyeleri de ağızdan alındığında tam biyoyararlanım elde edilemez.

Bu engelleri aşmak için emilim ve biyoyararlanım üstünlüğü olan gıda destekleri için sürekli teknoloji ve molekül arayışları mevcuttur.

IV Vitamin tedavisi ile mineraller ve vitaminler damar yoluyla vücuda verilir biyoyararlanımda kayıp çok azdır.
Hasta önce sağlık uzmanına danışmalıdır ve bir değerlendirme yaptıktan sonra, sağlık hedeflerine ulaşmak için hangi hastada hangi vitamin ve mineral kombinasyonuna ihtiyaç duyulduğu belirlenebilir

IV vitaminleri bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabilir.
• Kendini bitkin hisseden ve kronik düşük enerjiye sahip bireyler.
• Depresyon ve anksiyete gibi duygudurum bozuklukları olan bireyler.
• Sporcular, önemli spor aktivitelerinden önce ve sonra.

IV beslenme infüzyonu bileşenleri genellikle iyi tolere edilir ve yan etki riski düşüktür. Vitaminler, mineraller veya vitamin ve minerallerin belli oranlarda kombinasyonunu içeren kokteyller( en çok bilinen Myers kokteyl) glutatyon, alfa lipoik asit, kolin, NAD vb. terapide kullanılmaktadır.

IV Vitamin Terapi İnfüzyonları Nasıl Uygulanır?

IV vitamin infüzyonunun uygulanması genellikle bir sağlık hizmeti sağlayıcısının ofisi veya herhangi bir uygun ayakta tedavi ortamı gibi profesyonel bir ortamda yapılmalıdır. Ayrıca, enfeksiyon veya diğer komplikasyon risklerini en aza indirmek için infüzyon, yalnızca sürece aşina ve vasıflı personel tarafından uygulanmalıdır.

IV vitamin infüzyon torbasının uygulanması için genel süreç aşağıdaki gibidir:
• Kişi rahat bir şekilde oturacak veya uzanacaktır.
• Üst kola veya ön kola turnike uygulanmalıdır, böylece turnike altındaki damarların görünür hale gelmesi ve şişmesi sağlanır.
• Uygun bir damar seçildikten sonra cildi alkol bazlı bir solüsyonla iyice silin.
• Cilt kuruduktan sonra IV hattı oluşturmak için uygun büyüklükte bir iğne veya kanül kullanılmalıdır.
• IV hattı ayarlandıktan sonra, torba içeriğinin hastaya akması için IV hattına bağlanabilir. Torbanın IV yoluyla vücuda boşalma hızı değişir; genellikle IV vitamin torbaları yaklaşık 30 – 45 dakika boyunca akacak şekilde ayarlanmıştır.

Bir kişinin IV vitamin infüzyonunu ne sıklıkta alabileceği veya kaç torba alabileceği konusunda net olarak belirlenmiş sınırlar yoktur. Bunlar çoğunlukla sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından oluşturulan talimatlara ve bireyin tedaviye ne kadar hızlı yanıt verdiğine bağlıdır.

Olası Yan Etkiler

İntravenöz vitamin infüzyonları, minimum yan etkilerle genellikle güvenlidir. Ortaya çıktıklarında yan etkiler, infüzyonun uygulanması sırasındaki zayıf antiseptik koşullardan kaynaklanabilir. Ek olarak, bir infüzyondaki bir veya daha fazla bileşene karşı aşırı duyarlılık reaksiyonlarının bir sonucu olarak bazı yan etkiler ortaya çıkabilir.

Örneğin, bir infüzyon torbasındaki magnezyum baş, boyun ve göğüs bölgelerinde kızarma hissine neden olabilir. Ayrıca potasyum uygulaması bazı kişilerde kardiyak uyarılabilirliğe ve aritmilere neden olabilir. Bu nedenle, ilk kez infüzyon alanlar infüzyonu yavaşça titre ettirmeli ve herhangi bir yan etki açısından yakından izlenmelidir.

Herhangi bir yan etki tespit edilirse, infüzyon derhal durdurulmalıdır.