Ergoterapi

“Ergo” Yunanca “iş” “uğraş” demektir.
Ergoterapi; kişilerin günlük yaşamındaki bağımsızlığını ve yaşam rollerini iş/uğraş ve aktivite edindirilerek yapılan terapi ve rehabilitasyon programıdır.

Amaç

Kaybedilmiş yada kısıtlanmış yetilerin yerine konması ile hastaların ve yakınlarının sosyal ve ekonomik hayata geri kazandırılması sonucunda yaşam kalitesinin arttırılması

Ne Sağlar ?

• Bireyin kendi bedenini tanıması
• Hastalığın yol açtığı veya açabileceği hasarları tespit etmek (kognitif bozukluklar vb)
• Hastanın, tedavi sürecine aktif olarak katılması ve kendi kendine yardım edebildiğini görmesi
• Bağımsızlık duygusunu tanıma/tanımlama
• Üretkenliği özendirme
• Rolleri pekiştirme

Ergoterapinin kazandıracakları

a) Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur.
b) Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapar.
c) Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirir.
ç) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretir.
d) Bireysel ve grup olarak mesleki, sosyal, sanatsal ve eğitim aktivitelerinin kullanımıyla ilgili rehabilitasyon programları yapar ve uygular.
e) Duyu algı motor bütünleşme eğitimini ve bu alanlarda iş ve uğraşı terapisi uygular.
f) Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirir.
g) Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme ve rehabilitasyon işlemlerini yürütür.