Postür Analizi

Kas iskelet sisteminde bir zorlanmaya sebep olmayan, vücudun normal eğriliklerinin korunduğu, eklemlere uygulanan kuvvetlerin dengeli dağıldığı duruşa normal postür ya da normal duruş denilir.

Postür analizi; kamera, fotoğraf ile bilgisayar programı üzerinden ve kişi üzerinde fiziksel muayene şeklinde yapılmaktadır.

Kişinin duruşu bazı test kriterlerine göre önden, yandan ve arkadan gözlemlenir, sorunlu bölge veya bölgeler belirlenir.

Bu gözlemlerden sonra kişi bilgisayar destekli bir cihaz ile değerlendirilir.

Ayrıca hastanın oturma ve yatma esnasındaki olası problemleri de analiz edilir.

Postür analizi sonucunda elde edilen veriler kullanılarak hastalığı oluşturan mekanik sebep tespit edilir ve bu veriler ışığında kişiye özel egzersiz programı, duruş eğitimi, knesio bantlama, mobilizasyon, masaj ve proloterapi uygulamaları yapılabilir.